Vietnam

Samarbetsorganisation: Vietnamese Women´s Union (VWU)
Verksamhet: Stärka kvinnors, och särskilt i minoritetsfolken, möjligheter att påverka och delta i beslutande församlingar från kommunal nivå och uppåt i samhället.
Projektet pågick: 2005-2007

Vietnam: Stärka kvinnors deltagande i beslutande församlingar
Mellan 2005 till 2007 har VIF drivit ett projekt tillsammans med Vietnamesiska Kvinnoförbundet i länet Hà Giang på gränsen till Kina. Syftet med projektet var att genom utbildning stärka kvinnors möjligheter att påverka och delta i beslutande församlingar i kommuner, län och nationellt.

vietnamlandskap

Ett av landets fattigaste län
Bergslänet Hà Giang i norra Vietnam är en av landets fattigaste län. Till följd av svår terräng, med dålig infrastruktur och långa avstånd är levnadsstandarden lägre än i andra delar av landet. Utbildningsnivån är låg, särskilt när det gäller kvinnorna, och upp till 35 procent av kvinnorna är analfabeter. I länet finns flera minoritetsfolk och bland dessa är läs- och skrivkunnigheten lägre än bland majoritetsbefolkningen.

Det vietnamesiska samhället är präglat av patriarkala strukturer, om än i mindre grad än i andra länder i regionen. Dessa försvårar kvinnors medverkan och aktiva deltagande i beslutande församlingar i kommuner, län och nationellt. I de fattigaste delarna av provinsen är så många som 70 procent av kvinnorna i Kvinnoförbundet analfabeter. Detta innebär en begränsning som gör att få kvinnor, inte mer än 20 procent, finns i de styrande församlingarna på lokal nivå.

vietnamkurs

Alfabetisering och samhällskunskap
Projektet inleddes med alfabetiseringskurser för de förtroendevalda i Kvinnoförbundet i fem kommuner i Quản Bạ-distriktet i Hà Giang länet. I kurserna har även ingått studier i samhällskunskap, med särskild inriktning på kvinnors ställning och möjligheter i lagstiftning och praktik. Kurserna följdes sedan upp med fördjupningskurser om de särskilda problem kvinnor har att övervinna för att kunna delta i samhällsliv och beslutsfattande.

lhpnsymbol

Vietnamesiska Kvinnoförbundet

Vietnamesiska Kvinnoförbundet (Hội liên hiệp Phụ nữ – Việt nam) grundades 1930 och spelade en viktig roll i den nationella befrielsekampen. Efter segern 1975 har organisationen spelat en viktig roll i återuppbyggnaden av landet. Kvinnoförbundet har idag runt 11 miljoner medlemmar fördelade på 10 661 lokalavdelningar.

Landsfakta:

Land: Vietnam

Språk: Vietnamesiska (kinh)

Befolkning: 83.1 miljoner (2004)

BNP/capita: 723 USD (2004)
Area: 332 000 km²

Mer information
Utvärdering av projektet
Vietnams Kvinnoförbund: www.hoilhpn.org.vn

Vill du veta mer, kontakta Eva Björklund: eva.bjorklund@vansterpartiet.se

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *