Succé för VIF:s internationella kvinnokonferens!

inspiration la

Programpunkten ”Halva mänskligheten, halva makten”. Foto Samuel Scherman.

Den 10-11 oktober 2009 samlades ledande kvinnoaktivister från fem olika världsdelar i Rinkeby för att sinsemellan och med svenska kamrater dela erfarenheter av kvinnokampen i en värld behärskad av imperialism och patriarkat. Tonvikten låg på de framgångar som uppnåtts, framför allt i Latinamerika, och på erfarenhetsutbyte för att tillsammans främja utvecklingen av teori och praktik i Syd och Nord.

VIFs internationella konferens om kvinnor och deltagande demokrati blev en inspirerande succé. Med råge levde den upp till samlingsrubriken Inspiration Latinamerika för det tvådagars arrangemang i Rinkeby som VIF och Latinamerikgrupperna genomförde 10-11 oktober i samarbete med en lång rad större och mindre folkrörelse- och solidaritetsorganisationer

Hundratals besökare
Totalt besöktes Inspiration Latinamerika av dryg 600 deltagare från Stockholm och övriga Sverige. På invigningen i Rinkebyskolans stora samlingssal, som förrättades av Francisco Contreras för Latinamerikagrupperna och Ann-Margarethe Livh för VIF, deltog omkring 500 personer. De spred sig sedan mellan seminarier och grupparbeten i Rinkebyskolan och VIFs kvinnoprogram i Rinkeby Folkets Hus. Där räknade vi som regel till ca 120 och ibland upp till 150 deltagare sammanlagt på VIFs 2-3 parallella panelsamtal, seminarier och feministiska självförsvarspass under de två dagarna, förutom alla som samtidigt minglade vid måltider och fikabord. I Rinkeby Folkets Hus genomfördes också den stora festen på lördagskvällen med 300 deltagare och en lång rad artister. Uppskattningsvis besöktes Inspiration Latinamerika av drygt 600 deltagare från Stockholm och övriga Sverige. Förutom de som var med som mötesarrangörer deltog flera andra kvinno- och solidaritetsorganisationer med bokbord och utställningar. Närvarande fanns också cirka 20 internationella deltagare från VIF:s samarbetsprojekt i Latinamerika, Afrika, Mellanöstern, Östeuropa och Asien.

fc aml

Invigningen av Inspiration Latinamerika, Francisco Contreras, ordförande för
Latinameirkagrupperna och Ann-Margarethe Livh, ordförande för Vänsterns Internationella Forum.

Inspirerande programpunkter
Av totalt ca 50 programpunkter ingick 20 i VIFs kvinnokonferens med ett omfattande utbud av ämnen och talare. Huvudtemana var kvinnors mobilisering mot kapitalistiskt, patriarkalt och etniskt förtryck samt kvinnors deltagande och roll i nationell befrielsekamp, i sociala rörelser, i politisk och ekonomisk maktutövning. På lördagens lunchpaus i Folkets Hus lanserades VIFs skrift nr 4: Latinamerikanska röster: Vårt Amerika i rörelse, utgiven på Nixons förslag lagom till konferensen, och såldes sedan i nästan 100 exemplar.

I Rinkebysalen i Folkets Hus avhandlades allt från praktiskt erfarenhetsutbyte av arbete för kvinnlig representation i beslutande församlingar till socialistisk feminism och genusteori i tredje världen, till fackligt arbete och till frågan om etniskt förtryck också är strukturellt. I Bredbysalen togs parallellt andra ämnen upp och särskilt stor publik drog samtalet mellan kvinnor från Sverige, Turkiet och El Salvador om arbetet mot mäns våld mot kvinnor liksom erbjudandet att lära sig feministisk självförsvar.

I Rinkebyskolan arrangerade Latinamerikagrupperna och VIF tillsammans det stora samlande panelsamtalet om Ursprungsfolkens revolt – kvinnors och mäns kamp mot seklers förtryck. Där fortsatte sedan också de många andra organisationerna med seminarier, arbetsgrupper och filmvisning för att uppmärksamma ursprungsfolkens motståndsdag 12 oktober och den folkliga kampen på den södra halvan av världsdelen Amerika, Abya Yala.

Interaktiva samtal och deltagande
Vi ville att panelsamtalen och seminarierna skulle bli så interaktiva och deltagande som möjligt med en aktiv samtalsledare, väl insatt i ämnet, som kunde ställa frågor och fokusera samtalet i panelen och med publiken. Så dels beskrev vi vad varje rubrik syftade till, dels förberedde vi tillsammans med samtalsledarna ett antal frågor att fokusera på. Frågorna skickade vi till inledarna och beskrev upplägget så att de i stället för att som vanligt hålla var sin lång inledning skulle dela upp sin talartid på frågorna, så att alla fick säga sitt på varje punkt innan de gick vidare till nästa. Trots en del tolkningsproblem när det blev för många språk inblandade visade sig detta fungera riktigt bra, både för panelisterna och för publiken. Det blev inga longörer, aspekterna hölls ihop så att erfarenheterna från olika länder tydligare kunde relateras till varandra. Det blev mer begripligt och effektivt när panelisterna kunde kommentera varandra hela tiden. Det fordrade rätt mycket förarbete men resultatet var värt besväret.

severfjord

Programpunkten ”Stoppa mäns våld mot kvinnor” med moderatorn Birgitta Severfjord och tredje från vänster, Yurdusev Özsökmenler (DTP, Turkiet/Kurdistan), Mirtala Lopez (FMLN, El Salvador), samt sista från vänster, Amineh Kakabaveh (Varken Hora eller Kuvad, Sverige).

Inspirerade och stärkta
En första titt på utvärderingarna från konferensen visar på mycket positivt gensvar från publik och paneldeltagare. Många säger att det varit väldigt intressanta programpunkter. De internationella deltagarna är väldigt nöjda. De har stärkts av att träffa likasinnade från andra delar av världen som delar gemensamma erfarenheter.

Genombrott för VIF
För VIF har konferensen blivit ett genombrott när det gäller att nå ut med information om VIF och våra samarbetsorganisationer och i det antiimperialistiska och kvinnofrigörande samarbetet med andra organisationer i Sverige. I samråd med internationellt politikansvariga genomfördes den internationella kvinnokonferensen också som årets internationella partikonferens.

/Seluah Alsaati, projektsamordnare & Eva Björklund, projektansvarig Vänsterns Internationella Forum

Se program på svenska (samt engelska och spanska) och dokumentation från konferensen.

Mer information
Vill du veta mer, kontakta Eva Björklund: eva.bjorklund@vansterpartiet.se
 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *