Skolmaterial

Den här sidan låter besökaren ta del av delar av det biståndsarbete som VIF bedriver. Inkluderat i detta finns frågor om bl.a. demokrati, jämställdhet, feminism, geografiska orättvisor och kolonialism/imperialism. Det finns möjlighet för lärare att använda sig av statistik och data som underlag för elevreflektioner och diskussioner. Sajten förbereder också inför vidare arbete med dessa frågor, inte minst med hjälp av föreläsare från VIFs internationella gäster. Dessa föreläsare kan bokas in för besök på skolan helt gratis – Titta på fliken föreläsningar och kontakta VIF för mer information.

Sajten är uppdelad med en del som är avsedd för lärare som innehåller olika lektionsförslag där det står läraren fritt att välja ut vilken/vilka som bäst svarar till deras planering/klass. Separat finns också en del avsedd för elever, där de själva kan läsa vidare om de olika frågorna.

Efter avslutat arbete: fyll gärna i detta frågeformulär tillsammans med din klass så vi kan förbättra vårt arbete. Tack!