Referenser

Här finner du referenslista för bilder/statistik på sajten. När det varit möjligt är det även inkluderat länkar till sajten.

Bilder:

Källor i de fall det inte framgår av texten:

  • SIDA
  • Psykologi i fokus
  • Berg, L. Hildingson, K. et al. (2012) Horisont. Stockholm: Natur & Kultur
  • Lee, E. (1966) A theory of migration. Pennsylvania: University of Pennsylvania
  • Kipling, R (1899) The white man´s burden Originaltexten kan hittas här
  • Ellis, G. Ellis, E. Esler, A. (2011) World History. New Jersey: Pearson
  • Magnusson, L. (2002) Teorier om imperialism och globalisering. Stockholm: Prisma.
  • McKay, J. P et al. (2007) A History of World Societies. Boston: Houghton Miffin
  • Weldon, L. Htun, M. (2011) Sex Equality In Family Law: Historical Legacies, Feminist Activism, And Religious Power In 70 Countries. Kan hittas här
  • Utrikesdepartementet, Regeringskansliet. På lika villkor. Kan hittas här