Publikationer

Vänsterns internationella forum publicerar böcker och skrifter om internationella frågor med koppling till vår verksamhet. Vi strävar även efter att publicera böcker på språken i våra samarbetsländer, samt att översätta aktuella böcker från svenska.

Böcker och skrifter på svenska går att beställa från info@vansternsinternationellaforum.se.

fightingfaces

Fighting Faces (2014)
They are the faces seldom seen. The voices rearely heard. But no change would be possible without women activists. In this documentary photography book, the photographer and activist Kalle Larsson focuses on women active in unions, social movements and political parties in Nepal, Indonesia, The Philippines and Pakistan. They are the true fighting faces of Asia. These are their stories. It is about time they are told.

feminismdemokrati

Feminism för demokrati (2010)
Runt om i världen kämpar kvinnor både för sin egen frigörelse, och för rättvisa och demokrati. Apartheids fall i Sydafrika innebar inte bara att majoritetsbefolkningen fick rösträtt, utan också att andelen kvinnor i parlamentet tiofaldigades. I Latinamerika har kvinnor gått i spetsen för nya grundlagar, för att skapa flernationella och jämställda stater. I Asien kämpar kvinnor för att hitta öppningar i samhällen dominerade av islam. Men överallt begränsas kvinnor av mäns våld.

I ”Feminism för demokrati” berättar ledande kvinnoaktivister från 16 länder om kamp mot kolonialism och ockupation, om socialistisk feminism och genusteori i tredje världen. Boken ger en inblick i den ”tredje värld” där de allra flesta kvinnor lever och kämpar. Den skildrar de svåra villkoren men också framgångarna och utvecklingen av teori och praktik.

latinamerikanska roster

Latinamerikanska röster – vårt Amerika i rörelse (2009)
På 2000-talet har den politiska kartan förändrats i Latinamerika. Bush-regimens nyliberala, så kallade frihandelsavtal ALCA smulades sönder på Amerikanska toppmötet i november 2005. Ett nytt historiskt block växer fram som satsar på regional integration och bygger på de gränsöverskridande sociala rörelserna där ursprungsfolken spelar en avgörande roll. Nya grundlagar erkänner ursprungsfolken och ger de folkvalda institutionerna kontroll över naturresurserna och för en politisk, ekonomisk och social demokratisering. Med skriften Latinamerikanska röster – vårt Amerika i rörelse vill vi glänta på dörren till en livaktig, omfattande, nydanande diskussion i Latinamerika som icke-spansktalande i stort sett är utestängda ifrån. Urvalet är självklart begränsat men ger en inblick i varför vänstern har haft sådana framgångar i Latinamerika där USA haft herraväldet i långt över 100 år, när den går bakåt i Europa och är så gott som osynlig på de flesta håll i nyliberalt globaliserade Afrika och Asien. Medverkar gör Atilio Boron och Emir Sader från Latinamerikas socialvetenskapliga råd, João Stédile från Jordlösas rörelse och Valter Pomar från Arbetarpartiet i Brasilien, Marta Harnecker från Mirandacentret i Venezuela och Miguel Palacín från Andinska ursprungsfolkens samordning. Carmen Blanco är aktivist i Peru och Sverige, Stella Calloni och Eva Golinger är journalister i Argentina och Venezuela. Mayda Suaréz leder Kvinnoforskningsinstitutet i Havanna där Dania González Couret, Jorge Peña Díaz ich Rubén Bancrofft Hernández undervisar på Tekniska högskolan.

omvantbistand

Omvänt bistånd – från den fattiga till den rika världen (2008)
Begrepp som »bistånd« och »fattigdomsbekämpning «riktar blicken bort från vårt eget samhälle. Problemen placeras i de fattiga länderna, det är där de ska lösas, och den rika världen ska ”bistå” i detta. Samtidigt döljer orden biståndets förutsättning: Den enorma rikedomen hos en liten elit och de stadigt växande klyftorna såväl inom som mellan länder. I denna skrift behandlas resursöverföring från den fattiga till den rika världen i form av handel, miljöförstöring och migration. Biståndets roll som verktyg för kontroll över de fattiga länderna diskuteras. Och slutligen ges några exempel på försök att bryta med denna världsordning. Med den här skriften vill Vänsterns internationella forum rikta uppmärksamheten tillbaka mot vårt eget samhälle, mot den del av världen där problemen har sitt verkliga ursprung. Medverkar gör bland andra Evo Morales Ayma, Bolivias president, Eva Björklund från VIF, Jean Bricmont, känd ideologikritiker, Justina Inês Cima från kvinnoförbundet MMC Brasil, Krister Holm, handelsexpert, Lennart Kjörling, aktivist och journalist, Diana Mulinari, docent, Kalle Larsson, riksdagsledamot och Ågot Valle, stortingsledamot från Norge.

folkmakt

Folkmakt! Utmaningar för filippinsk vänster (2008)
Filippinerna är ett land av kontraster. Ett kolonialt arv står mot egen identitet, överklassens sanslösa materiella överflöd mot folkflertalets armod, militärt förtryck mot folkligt motstånd. Den filippinska nutidshistorien är skriven i kamp och ur dessa motsättningar har starka revolutionära rörelser skapats. Samtidigt har den filippinska vänstern misslyckats att vinna makten i landet och rörelsen har lidit svårt av inre spänningar och splittringar. 30-31 januari 2007 arrangerade Vänsterns Internationella Forum i samarbete med lokala vänsterrörelser en internationell konferens om ”Deltagande demokrati och alternativa former för folkmakt”. Där samlades nära 400 filippinska deltagare och en lång rad talare från Indonesien, Indien, Nepal, Malaysia, Australien, Vietnam, Venezuela, Spanien och Sverige. Det var första gången som den filippinska vänstern samlades till en gemensam konferens. Denna skrift har ställt samman några av de viktigaste inläggen på konferensen som berättar om Filippinernas historia och frihetskamp, dokument av vikt för att förså de utmaningar som filippinsk vänster ställs inför.

ngo folkrorelse

NGO – Folkrörelse eller professionell lobbyverksamhet? (2007)
Folkrörelser med samhällsförändring som drivkraft omvandlas eller utkonkurreras av ”icke-statliga organisationer”, så kallade NGO, välfinansierade av stat eller kapital i västvärlden. Finns ett samband mellan den nyliberala globaliseringen, framväxten av NGO-er i väst som biståndsgivare och den politiska förskjutningen av utvecklingsbiståndet? Medverkar gör bl a Mikael Nyberg, frilandsjournalist, Shahrzad Mojab, universitetet i Toronto, Eva Björklund, VIF, och Hans Linde,riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Skriften är en dokumentation från det seminarium om bistånd och imperialism som arrangerades i februari 2007 i Stockholm och kan laddas ner som pdf.  Ladda ner Mojab’s bidrag på engelska här.

participativne

Perspektive participativne demokratije Goran Marković (2007)
En bok om industriell demokrati av partiledaren för Bosnien-Hercegovinas Arbetarkommunistiska parti, RKP-BiH.


Democracy lives. A world mosaic of participatory democracy experiences (2007)

America Vera-Zavala, translated by Mady Gray The book Democracy Lives combines theory with practice and tells contemporary stories from around the world of living examples of people getting their act together and creating a much stronger democracy than what exists today in most parts of the world. Den svenska titeln är ”Deltagande demokrati. En resa till Latinamerika och tillbaks på jakt efter demokratins framtid” (Agora, 2006)

pokharel

Sambidhansabha, rajyako punarsnarchana ra samabeshi loktantra Shankar Pokharel (2006)
Boken Sambidhansabha, rajyako punarsnarchana ra samabeshi loktantra (på svenska Konstituerande församling, statens omstrukturering och inklusiv demokrati) publicerades av GEFONT inom ramen för samarbetsprojektet med VIF. Boken presenterar olika förslag för en omstrukturering av den nepalesiska staten, för att uppnå ett mer jämlikt samhälle. Boken kan laddas ner som pdf på orginalspråk.

deltagandedemokrati

Deltagande demokrati (2004)
Dokumentation från den internationella konferensen om deltagande demokrati i Stockholm den 9-10 oktober 2004. Konferensen arrangerad av Vänsterns internationella forum, ABF Stockholm och Centrum för Marxistiska Samhällsstudier. Medverkande bl a Luiz Arnoldo Campos (Brasilien), CH Hermansson (Sverige), Bernanda Herrera (Venezuela), America Vera-Zavala (Sverige). Skriften kan laddas ner som pdf på svenska.

intifadabok

Intifada – Ett utvärderingsförsök (2004)
Av Abdel Majid Hamdan. I september 2000 inleddes den andra palestinska Intifadan, uppropet. Vilka erfarenheter ger dessa år av motstånd, för palestinier och för oss i omvärlden? Vilka strategier har varit framgångsrika och vilka får betraktas som kontraproduktiva? Hur skiljer sig denna andra Intifada från den första, den som tog slut i och med Osloprocessen? Abdel Majid Hamdan är f.d. generalsekreterare för Palestinska folkpartiet (PPP).

Fortryckochmotstand

Förtryck och motstånd. Ett reportage om Turkiet (1999)
En reportagebok av Agneta Norberg om kurder i Sverige och Turkiet, förtryck, motstånd och västvärldens vapenprofitörer. Boken innehåller intervjuer med ledande politiskaaktivister och människorättskämpar, samt en historisk och politisk bakgrund.

 

VIF

Informationsbroschyr om Vänsterns internationella forum
Finns även på engelska.