Nätverk – Afrika

African Left Network Forum (ALNEF) är ett regionalt samarbete baserat på demokratiska vänsterpartier i regionen. ALNEF styrs av dess årliga kongresser och verksamheten leds av nätverkets sekretariat och en särskilt inrättad kvinnokommitté. Syftet med samarbetet är att erbjuda ett forum för utbyte av idéer och erfarenheter. Afrikanska vänsterpartier har före ALNEF:s bildande länge saknat ett organ för regional samordning.

Nätverkets arbete koordineras från sekretariatet, baserat i Senegal, och kvinnokommittén, baserad i Burkina Faso. Vänsterpartier från 28 olika länder deltar i samarbetet. Ambitionen är att partierna, genom att utbyta erfarenheter, ska kunna utveckla demokratiska partier som bygger på folkligt deltagande, istället för de populistiska eller etniskt baserade partier som dominerar regionen idag. Inom nätverket kommer särskilda satsningar göras på kvinnor och ungdomars politiska deltagande.

De nationella insatserna består främst i utbildning av medlemmar och samordning med andra politiska fackliga organisationer. Insatserna har sin utgångspunkt i ökat demokratiskt deltagande och med särskilt fokus på marginaliserade grupper, kvinnor och ungdomar.

Mer information
African Left Network Forum (ALNEF): www.alnef.org.za