Palestina

Samarbetsorganisation: Democratic Front for the Liberation of Palestine, DFLP, Palestinian Democratic Union, FIDA, Palestinian Peoples Party, PPP samt danska vänsterpartiet Enhedslisten.
Verksamhet: Öka samarbetet mellan de palestinska vänsterpartierna och stärka unga kvinnor inom politiken.

Palestina PPP (Palestininan People’s Party), DFLP (Democratic Front for the Liberation of Palestine) och FIDA (Palestinian Democratic Union) är tre palestinska vänsterpartier som VIF samarbetar med i ett projekt som administreras av danska Enhedslisten. Enhedslisten är ett danskt vänsterparti som har en väletablerad verksamhet i Palestina. Projektet VIF stödjer syftar till att stärka samarbetet mellan de tre palestinska partierna, samt på sikt stärka andra partier i regionen genom erfarenhetsutbyte.

VIF har sedan år 2005 haft ett samarbete med PPP. Under föregående programperiod valde VIF att vidareutveckla projektet genom att påbörja ett samarbete med Enhedslisten, som sedan tidigare arbetat med att stärka banden mellan partiernas ungdomsorganisationer med finansiering från danska DIPD (Danish Institute for Parties and Democracy). I det gemensamma projektet fokuserar stödet från VIF på samarbete mellan partiernas kvinnoorganisationer.
Genom olika workshops och seminarier arbetar kvinnor från de olika organisationerna även för att identifiera de barriärer som finns för ökat kvinnligt deltagande och ledarskap inom sina organisationer och hur dessa kan brytas ner.

Som utvärderingen som VIF låtit genomföra under föregående projektperiod påpekat så har detta samarbetsinitiativ bidragit till att ungdoms- och kvinnoorganisationerna inom de tre partierna som tidigare betraktat varandra som rivaler har kommit varandra närmare och ett Memorandum of Understanding har exempelvis kunnat tas fram.

Samarbetet med Enhedslisten har dessutom förutom den medföljande givarharmoniseringen även bidragit till att minskade administrativa, ekonomiska och personella resurser behövt gå till redovisningsarbete.

Det ”Palestinska självstyret”

Yta: 6 013 km² – Västbanken 5 650 km² och Gaza 363 km² (2013)
Huvudstad: Palestinierna gör anspråk på Jerusalem som sin huvudstad. I praktiken fungerar Ramallah som palestinsk huvudstad på Västbanken och Gaza City som alternativ huvudstad i Gaza
Antal invånare: På Västbanken och i Gaza bodde 2004 enligt palestinsk statistik 3,8 miljoner araber, varav 1,3 miljoner i Gaza. Siffrorna är osäkra och bygger på uppgifter från 1990-talet och sägs inkludera östra Jerusalem. FNs befolkningsfond UNFPA beräknade 2008 palestinierna på Västbanken och i Gaza till sammanlagt 4,1 miljoner. Därtill kommer de judiska bosättarna. Sedan 2005 finns inte längre några bosättare i Gaza, men på Västbanken har de blivit alltfler och uppskattades mot slutet av 2008 till 285 000.

Antalet bosättare ökar dramatiskt

Antalet bosättare har ökat dramatiskt på senare tid. Idag lever över en halv miljon israeliska bosättare på ockuperat område. Mellan åren 1987 till 2008 nästan tredubblades antalet från cirka 169.000 till 480.000. Antalet bosättare ökar årligen med cirka 5,5%, att jämföra med befolkningsökningen i Israel som ligger runt cirka 1,7%. De israeliska bosättarna lever i bosättningar, organiserade samhällen bestående av civila israeler som etablerats på ockuperat område med godkännande och direkt eller indirekt stöd från den israeliska regeringen. Det finns, enligt siffror från 2013, sammanlagt 149 bosättningar på Västbanken, inklusive Östra Jerusalem. Den aktuella siffran är betydligt högre. Utöver bosättningarna finns ytterligare cirka 100 så kallade utposter. Utposter är bosättningar som är olagliga även enligt israelisk lag eftersom de saknar godkännande eller planering från den israeliska regeringen.