Kurdistan

Kvinnoakademin i Diyarbakir är en del av den kurdiska kvinnorörelsen. I Diyarbakir bedriver Kvinnoakademin, ibland själva och ibland tillsammans med andra organisationer som Kvinnobiblioteket och olika kvinnocentrum kurser och utbildningar främst på gräsrotsnivå men också i syfte att föra samman kvinnor från olika organisationer och utbilda kvinnor som har fått politiska uppdrag eller förtroendeuppdrag i andra organisationer. Kvinnoakademins lokal fungerar även som ett öppet hus för kvinnor som vill träffas för att diskutera olika frågor, hålla möten etc. Styrelsen väljs varje år bland de aktiva kvinnorna.

Kvinnoakademin, liksom andra kvinnoorganisationer, verkar under svåra ekonomiska villkor. Kommunen låter dem disponera lokalen gratis, men det uppsökande arbetet sker i stor utsträckning på ideell basis och bedrivs både i Diyarbakir och i andra kommuner. Utbildningarna fokuserar på kvinnors rättigheter, mänskliga rättigheter, politiskt deltagande och organisationsarbete.

Flera av kvinnorna som har deltagit i utbildningarna har kunnat ställa upp i lokalval och blivit nominerade till sina lokala råd. Inför programperioden 2016-2018 planerar VIF att utöka projektet till att även involvera kvinnor från Syrien.

Kvinnoakademin är en självständig organisation kopplad till nätverket Kurdistans Fria Kvinnor som har anknytning till det pro-Kurdiska partiet Demokratiska regionernas parti (DBP). DBP är för en demokratisk och fredlig lösning av situationen i Kurdistan och starkt kritisk till den konstitutionella behandlingen av minoriteter och lagstadgade hinder för yttrandefrihet, som beskrivs som etnisk diskriminering. Kvinnor spelar en ytterst aktiv roll i partiet, som tillämpar en 40-procentskvotering för kvinnor på alla förtroendevalda poster både på nationell (HDP) och lokal nivå (DBP). Partiet är utsatt för regelbundna hot och systematiskt förtryck.