Colombia

Partido Comunista Colombiano (PCC) är ett parti med starka rötter inom den colombianska folk- och arbetarrörelsen. PCC grundades 1930 och är en av de främsta vänsteraktörerna i Colombias politiska historia och en av VIFs första samarbetsparter i regionen sedan starten 1996.

Partiet och dess anhängare har varit hårt utsatta av det politiskt våld som präglat Colombia och befinner sig alltjämt under ständiga hot. Mord, försvinnanden, övergrepp och tortyr förekommer regelbundet. PCC står för en fredlig och demokratisk lösning på inbördeskriget och tar avstånd från den väpnade konflikten.

Under 80-talet var partiet aktivt i bildandet av vänsteralliansen Unión Patriotica och mer nyligen spelade partiet en aktiv roll i skapandet av Polo Democrático Alternativo (PDA) som partiet under den föregående programperioden ingick i. Partiet har dock varit tvunget att lämna denna konstellation nu och i och med det har dess status som politiskt parti i landet komprometterats. PCC har tacklats med en rad svårigheter relaterade till att man i vissa sammanhang inte ses som ett politiskt parti längre. I den här kontexten är VIFs stöd i partiets arbete för att återfå sin rättmätiga status av särskild betydelse och även direkt relaterad till PAO-strategins mål för verksamhetsområdet.