Tidigare projekt

Afrika

Region: Afrika
Samarbetsorganisation: South African Communist Party, SACP.
Verksamhet: Utveckla ett regionalt samarbete mellan vänsterpartier.
Projektet inleddes: 2009

Region: Västafrika
Samarbetsorganisation: Parti africain de l’indépendance (PAI), Burkina Faso.
Verksamhet: Skapa ett regionalt nätverk av vänsterpartier.
Projektet inleddes: 2009

Land: Sydafrika
Samarbetsorganisation: Young Communist League, YCL
I Sverige: Ung Vänster
Verksamhet: Stärka unga kvinnors möjligheter till politiska deltagande.
Projektet inleddes: 2009

Nätverksprojekt

Samarbetsorganisation: African Left Networking Forum, ALNEF
Verksamhet: ALNEF är ett regionalt samarbete mellan demokratiska vänsterpartier i 28 afrikanska länder. Nätverket styrs genom årliga kongresser och verksamheten leds av dels ett sekretariat baserat i Senegal och en kvinnokommitté i Burkina Faso. Syftet med samarbetet är att erbjuda ett forum för utbyte av idéer och erfarenheter. De nationella insatserna består främst i utbildning av medlemmar och samordning med andra politiska och fackliga organisationer. Insatserna har sin utgångspunkt i ökat demokratiskt deltagande med särskilt fokus på marginaliserade grupper, kvinnor och ungdomar.

Asien

Land: Nepal
Samarbetsorganisation: Federation of Nepalese Trade Unions (GEFONT)
Verksamhet: Demokratiutveckling, stärka kvinnors deltagande och makt i det fackliga och politiska livet, mänskliga rättigheter.
Projektet pågick: 2002-2008

Land: Vietnam
Samarbetsorganisation: Vietnamese Women´s Union (VWU)
Verksamhet: Stärka kvinnors, och särskilt i minoritetsfolken, möjligheter att påverka och delta i beslutande församlingar från kommunal nivå och uppåt i samhället.
Projektet pågick: 2005-2007

Land: Östtimor
Samarbetsorganisation: Partido Socialista de Timor (Timors socialistparti)
Verksamhet: Utbildning
Projektet pågick: under 2001

Region: Sydostasien
Samarbetsorganisation: Transform Asia Gender Labour Institute, Filippinerna
Verksamhet: Erfarenhetsutbyte och utbildning av vänsterrörelser och partier i regionen.
Projektet pågick: 2009-2015

Europa

Region: Öst
Samarbetsorganisationer: Organization of Marxists, Ukraina; Institute for Global Research and social movements, IGSO; Ryssland, Belarusia United Left Party Fair World, Vitryssland, m. fl.
Verksamhet: Utveckla gränsöverskridande nätverk mellan vänsterkrafter i regionen.
Projektet inleddes: 2007
Budget: 400 000 SEK under perioden 2009-2010

Land: Armenien
Samarbetsorganisation: Armeniens Folkparti, HZhK
I Sverige: Vänsterpartiet Örebro
Verksamhet: Demokratiutveckling, stärka kvinnors deltagande och makt, öka antalet valda kvinnliga ledamöter
Projektet pågick: 2003-2008

Land/Region: F.d. Jugoslavien
Samarbetsorganisation: Bosnien-Hercegovinas arbetarkommunistiska parti, RKP-BiH
Verksamhet: Organisationsuppbyggnad, utåtriktat arbete och informationsspridning, regionalt nätverksbyggande
Projektet pågick: 2007-2008

Land: Polen
Samarbetsorganisation: Unia Pracy (Arbetets Union)
Verksamhet: Demokratiutveckling, studiecirklar om demokrati, framtidsverkstad
Projektet pågick: 1995-2004

Latinamerika

Region: Anderna-Amazonas

Samarbetsorganisation: Foro Andino.
Verksamhet: Stärka samarbetet mellan vänsterpartier i den andinsk/amazoniska regionen.
Projektet pågick: 2010-2015

Region: Latinamerika och Karibien
Samarbetsorganisation: Foro São Paulo genom Fundação Perseu Abramo
Verksamhet: Stärka samarbetet mellan vänsterpartier i Latinamerika och Karibien. Projektet huvudsakliga verksamhet är genomförandet av en workshop för att diskutera begreppen och tillämpning av metoder i politiska utbildningar genom stiftelser och partier som är kopplade till Foro São Paulo (FSP).
Projektet inleddes: 2011.

Land: Bolivia
Samarbetsorganisation: Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Indígenas y Originarias de Bolivia ”Bartolina Sisa”, FNMCIOB-BS (Bolivianska kvinnoorganisationen för lantarbetare och ursprungsfolk)
Verksamhet: Utbildning av medlemmar för att skapa insikt och egna verktyg för att utöva makten över sina liv. Projektet ska utbilda kvinnor på olika nivåer.
Projektet inleddes: 2007.

Land: Brasilien
Samarbetsorganisation: Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST (De jordlösas rörelse)
Verksamhet: demokratiutveckling, stärka kvinnors och ungdomars deltagande och makt, lokal utveckling.
Projektet pågick: 2002-2008

Land: El Salvador
Samarbetsorganisation: Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN (Nationella befrielsefronten Farbundo Martí)
Verksamhet: Demokratiutveckling, stärka kvinnors deltagande och makt i politiken och i valprocesser, kommunal demokrati, lokal utveckling.
Projektet pågick: -2008

Land: Guatemala
Samarbetsorganisation: Unidad Revolucionario Nacional Guatemalteca, URNG (Revolutionära enhetspartiet)
I Sverige: Vänsterpartiet Tyresö
Verksamhet: demokratiutveckling, stärka kvinnors deltagande och makt.
Projektet pågick: 2001-2008

Mellanöstern

Land: Palestina
Samarbetsorganisation: Palestinian Peoples Party, PPP, Democratic Front for the Liberation of Palestine, DFLP och Palestinian Democratic Union, FIDA samt danska vänsterpartiet Enhedslisten.
Verksamhet: Seminarier för ungdomar och kvinnor i Palestina.
Projektet inleddes: 2000

Land/Region: Kurdistan, Turkiet
Samarbetsorganisation: Demokratiska samhällspartiet, DTP
I Sverige: Vänsterpartiet Järfälla
Verksamhet: Demokratiutveckling, jämställdhet och hållbar miljöutveckling enligt Agenda 21. Erfarenhetsutbyte mellan kommunalpolitiker i Vänsterpartiet och DTP.
Projektet pågick: 2003-2008

Land: Afghanistan
Samarbetsorganisation: Solidarity Party of Afghanistan, SPA
Verksamhet: Utbildningar för kvinnor i läs- och skrivkunnighet, politiskt deltagande och jämställdhet.

Region: Mellanöstern
Samarbetsorganisation: Union of Lebanese Democratic Youth, ULDY/UJDL
Verksamhet: Skapa nätverk av vänsterpartier i regionen.
Projektet inleddes: 2009