Indonesien

Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) grundades 1999 som en efterföljare till den People’s Democratic Party-länkade fackföreningen Centre for Indonesian Labor Struggle, som bröts upp av Suhartos militärregim. FNPBI arbetar för arbetares rättigheter- inklusive migrantarbetare- utbildning och politisk mobilisering tillsammans med andra demokratiska rörelser. FNPBIs högsta organ är dess kongress. FNPBI har över 51 000 medlemmar i 14 av 33 indonesiska provinser, varav runt 64 procent är kvinnor (juni 2010).

Projektet som VIF stöder syftar till erfarenhetsutbyte inom region, främst med Filippinerna då de har lyckats registrera sig som ett självständigt parti. En ytterligare del är att stärka kvinnors politiska deltagande. Detta görs bland annat genom utbildningar och workshops som syftar till att förbereda kvinnor för och uppmuntra dem till deltagande i politiskt arbete. Kurserna bedrivs i olika delar av Java, Sumatra, Bali, Sulawesi, Aceh, Molluckerna och Nusa Tenggara.  I de stora städerna som Jakarta och Makassar är arbetet fokuserat på kvinnor i fattiga områden.

Projektet har under föregående programperiod kunnat bidra till ett starkare jämställdhetsperspektiv och ökat fokus på jämställdhetsfrågor inom både FNBPI och samarbetsorganisationerna. Politikerskolorna har bidragit till ökat politiskt engagemang bland de kvinnor som deltagit, vilket bland annat har framgått genom ökad närvaro av kvinnorna som deltagit på utbildningarna i FNPBI-organiserade aktiviteter som demonstrationer, studiecirklar mm. Flera av kursdeltagarna innehar nu även ledarskapspositioner i sina lokalorganisationer. 10 av kvinnorna som deltagit i politikerskolorna har ställt upp som kandidater i lokalval på distrikts- och provinsnivå efter genomförd utbildning.

Flera av kvinnorna har upplevt att fler män i organisationen nu är positivt inställda till deras politiska engagemang och att de oftare uppmanas att delta i aktiviteterna. Problem med en patriarkal kultur i organisationen kvarstår dock på många håll och fortsatt arbete behöver göras för att konsolidera attitydförändringarna. Partiet efterfrågar även större erfarenhetsutbyte inom regionen för att kunna ta del av andra partiers framgångar.