Filippinerna

Partido Lakas ng Masa (Filipino för ’Arbetande massornas parti) bildades 2009. Organisationen grundades av lågavlönade arbetare, kvinnor, fattiga i städernas slum, lantarbetare, ungdomar och andra grupper som saknade representation i nationalförsamlingen.

Organisationen lyckades under år 2013 officiellt registreras som ett politiskt parti. Enligt den utvärdering som VIF lät genomföra under föregående programperiod kan detta till stor del ses som ett direkt resultat av VIF:s långvariga stöd till organisationen från år 2005 och framåt. VIF:s stöd har bland annat möjliggjort för organisationen att starta lokalföreningar i flertalet nya provinser och vidga sitt nätverk, vilket är ett krav för att en organisation ska kunna registreras som ett politiskt parti i Filippinerna. Detta kan ses som ett tydligt bidrag till målet för verksamhetsområdet i PAO-strategin, välfungerande demokratiska politiska partier i utvecklingsländer.

Genom ihärdigt gräsrotsarbete har partiet lyckats få in representanter i lokalvalen och genom att fortsätta organisera kvinnor, fattiga och marginaliserade grupper stärka deras ställning och i förlängningen den demokratiska utvecklingen i landet.