Asien

Landprojekt

Land: Filippinerna
Samarbetsorganisation: Partido Lakas ng Masa, PLM
Verksamhet: Politisk och organisatorisk utbildning, särskilt inriktad på de ungdoms- och gräsrotsrörelser som utgör partiets bas.
Projektet inleddes: 2007, då med vänsterkoalitionen Laban ng Masa (”Massornas Kamp”), ur vilken PLM sedan bildades

Land: Indonesien
Samarbetsorganisation: Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia – FNPBI/Papernas
Verksamhet: Stärka kvinnors politiska ledarskap
Projektet inleddes: 2009