Afrika

Nätverksprojekt

Region: Afrika
Samarbetsorganisation: African Left Networking Forum, ALNEF
Verksamhet: ALNEF är ett regionalt samarbete mellan demokratiska vänsterpartier i 28 afrikanska länder. Nätverket styrs genom årliga kongresser och verksamheten leds av dels ett sekretariat baserat i Senegal och en kvinnokommitté i Burkina Faso. Syftet med samarbetet är att erbjuda ett forum för utbyte av idéer och erfarenheter. De nationella insatserna består främst i utbildning av medlemmar och samordning med andra politiska och fackliga organisationer. Insatserna har sin utgångspunkt i ökat demokratiskt deltagande med särskilt fokus på marginaliserade grupper, kvinnor och ungdomar.