Polen

Samarbetsorganisation: Unia Pracy (Arbetets Union)
Verksamhet: Demokratiutveckling, studiecirklar om demokrati, framtidsverkstad
Projektet pågick: 1995-2004

Samarbetsprojekt i Polen
Under perioden 1998-2004 pågick samarbetsprojekt mellan det polska politiska partiet Unia Pracy, UP, (Arbetets Union), Demokratyczna Unia Kobiet (Demokratiska Kvinnounionen) och VIF. Samarbetet mellan VIF och UP inleddes i februari 1998. UP var då ett mycket sargat parti, eftersom de hade åkt ur sejmen vid valet hösten 1997. Hur man som politiskt parti skulle uppnå trovärdighet var en återkommande frågeställning.

Som del i projektet fick UP besöka vårt partis olika typer av interna möten, alltifrån distriktskonferenser, rikskonferenser inför valet och kongresser, samt möten med medborgare. Vi tog också del av respektive partiers ideologi och politik. Under 1998 kom vi genom UP i kontakt med DUK och inledde ett samarbete också med dem. Det samarbetet har varit inriktat på att ge kvinnor de kunskaper de behöver för att våga engagera sig politiskt. Under alla åren har vi också varit angelägna om att nå ungdomar.

Innehållet i de de olika delprojekten utformades i nära samarbete med UP och DUK. Den geografiska närheten mellan Skåne och Polen har naturligtvis möjliggjort ett mycket nära samarbete och en löpande utvärdering. Arbetet har bedrivits i studiecirkelform eller som framtidsverkstäder. Dessa demokratiska arbetssätt har varit mycket uppskattade. Nedan följer en kortfattad uppräkning av de största delprojekten:

* 1999 EU-studiecirklar med framtidsverkstad och avslutande studieresa till Bryssel.
* 2000 Fackliga studiecirklar riktade till verksamma i olika branscher.
* 2001 Studiebesök i Sverige av de som gått fackliga studiecirklar.
* 2002 EU-seminarier och studiecirklar för ungdomar. Avslutande Framtidsverkstad.
* 2003 Studieresa till Bryssel.
* Utvärdering av de olika projekten.

Därutöver har UP deltagit vid två av Vänsterpartiets kongresser och deras ungdomar besökt Ung Vänsters sommarläger och kongresser. UP och DUK har även aktivt deltagit i Öst-Västnätverket.

upsymbol

Unia Pracy
UP, Arbetets Union, är ett parti som utvecklades ur Solidaritets vänsterflygel, och formerades som ett separat politiskt parti. Under 1990-talet deltog UP i val på egna listor. I valet 1993 vann partiet 7,3% av rösterna och kom in i det polska parlamentet, sejmen. I valet 1997 fick partiet dock bara 4,8% och hamnade snäppet under sejmens 5%-spärr. I valet 2001 deltog UP på den dominerande socialdemokratiska partiet SLDs listor. Efter valet kom UP att ingå i den SLD-ledda regeringen. Inför sejmvalet 2005 ställde UP upp på SLD-utbrytargruppens Polens Socialdemokratis lista. Den listan fick 3,9% av rösterna och vann inga mandat.

Mer information
Unia Pracy: www.uniapracy.org.pl

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *