Styrelsen

Vänsterns internationella forums styrelse väljs av Vänsterpartiets partistyrelse på en period av två år.

Ann-Margarethe Livh, ordförande
Bor i Stockholm
Tel: 0761-22 91 03
E-post: ann-margarethe.livh@stockholm.se

Gruppledare för Vänsterpartiet Stockholm och aktiv i solidaritetsarbete med bland annat Kurdistan och Latinamerika. Ansvarar tillsammans med Naile och Ann-Carin för regiongrupp Asien samt kurdistanprojektet i VIF:s verksamhet.

”Jag har alltid haft ett internationellt engagemang. I VIF har vi utvecklat flera projekt – i synnerhet med fokus på kvinnors rättigheter – som gör skillnad!”


Naile Aras
Bor i Järfälla
Tel: 0761-22 91 01
E-post: naile.aras@stockholm.se

Har studerat statsvetenskap, intrernationella relationer och ekonomisk historia. Arbetar som politisk sekreterare på V-kanslitet i Stockholms stadshus och är komunfullmäktige-ledamot i Järfälla kommun. Ansvarar tillsammans med Ann-Margarethe och Ann-Carin för regiongrupp Asien samt kurdistanprojektet i VIF:s verksamhet.

”Jag är engagerad i VIF för att vi måste tänka och verka globalt för att förstärka den internationella solidariteten.”


Jonas Kårlin
Bor i Bergsjön, Göteborg
Tel: 0704-01 67 26
E-post: jonas.karlin@vansterpartiet.se

Har en bakgrund inom Ung Vänster i förbundsstyrelsen och som kassör, var adjungerad i VIF för Ung Vänster mellan åren 2010 och 2012 och jobbar som ombudsman för Vänsterpartiet i Göteborg.

”Den internationella solidariteten är nödvändig för en framgångsrik vänster!”


Josefin Morge, vice ordförande
Bor i Stockholm

Presschef och kommunikatör med erfarenhet från fackföreningar, partipolitik, bistånd, press- och mediarelationer. Ansvarar för regiongrupp Mellanöstern med undantag för kurdistanprojektet i VIF:s verksamhet.

VIF samarbetar med organisationer som får sitt enda stöd från oss. Att vi gör skillnad för unga kvinnor på Västbanken, i Indonesien eller i Afghanistan är några av de skäl till varför jag brinner för mitt uppdrag i VIF.


Andreas Innab Tiger
Bor i Jönköping
Tel: 0732-64 27 67
E-post: innab_tiger@hotmail.com

Utbildad beteendevetare och teolog som även har läst u-landskunskap och skrivit en uppsats om HIV/AIDS under ett halvårs afrikavistelse. Jobbar som administrativ sekreterare på Vänsterpartiet i Jönköpings län och är aktiv i RFSU:s internationella arbete.

”Med en pappa från Palestina så har det alltid funnits ett internationellt intresse. Socialism, feminism och internationell solidaritet är de frågor jag brinner för.”


gert

Gert Raiml
Bor i Arvika
Tel: 0703-05 69 30
E-post: gert@raiml.com

Växte upp i Sydafrika och kom till Sverige som tolvåring men har även bott även i Venezuela, Costa Rica och Colombia. Har ett livslångt engagemang för miljö- och flyktingfrågor och är god man och särskild förordnad vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn. Aktiv inom kommun- och landstingspolitiken.


Elisabeth Hedlund
Bor i Tyresö
Tel: 0736-46 27 66
E-post: elisabeth.hedlund@vansterpartiet.se

Kommunpolitiskt aktiv och gruppledare i Vänsterpartiet Tyresö. Har arbetat som biblotikarie och drivit solidaritetsprojekt i Guatemala. Ansvarar för regiongrupp Latinamerika i VIF:s verksamhet.

”Jag vill verka för att stärka vänstern för att skapa en bättre, mer rättvis värld att leva i.”


Lotta Johnsson Fornarve

Lotta Johnsson Fornarve
Bor i Oxelösund
Tel: 0730-36 80 33
E-post: lotta.johnsson.fornarve@gmail.com

Var med och byggde upp den svenska anti-apartheidrörelsen och har jobbat på Isolera Sydafrika-Kommittén, ISAK, som internationell sekreterare. Jobbar halvtid som lärare och halvtid som politiker i Oxelösund och sitter även i Vänsterpartiets styrelse. Ansvarar för regiongrupp Afrika i VIF:s verksamhet.

”Internationellt solidaritetsarbete har alltid varit viktigt för mig. Jag brinner särskilt för att stärka kvinnors möjligheter att delta i politiken för att stärka jämställdheten och utveckla demokratin. När kvinnors politiska engagemang ökar så stärks hela samhället.”


Lina Myritz
Bor i Stockholm
Tel: 0700-52 13 99
E-post: ajnabiyye@gmail.com


Ann Carin

Ann-Carin Landström
Bor i Lidköping vid Vänern
Tel: 073-9881674
E-post: ann-carin.landstrom@vansterpartiet.se

Internationell ansvarig och ersättare i Vänsterpartiets partistyrelse, Ordförande i Vänsterpartiet Skaraborg och har kommunpolitiska uppdrag för Vänsterpartiet i Lidköping (Kommunfullmäktige och Barn-och Skolnämnd). Har ett mångårigt engagemang mot skuldslaveri och barnarbete i bl a Pakistan genom styrelseuppdrag i BLLF Global och som tidigare ordförande för Internationella Folkhögskolan i Göteborg. Ansvarig för VIF:s projekt i Asien tillsammans med Ann-Margarethe Livh men med speciellt fokus på Sydasien.

”Att kämpa för ett samhälle där kvinnor och män behandlas lika är lika viktigt var vi än befinner oss. Men de samhällen där kvinnor behandlas mest kränkande behöver solidariskt stöd både ekonomiskt och moraliskt. Om kvinnor får möjlighet att förändra situationen för sina medsystrar, då ska de få det solidariska stöd de behöver utan att hamna i tacksamhetsskuld. De har sin fulla rätt att begära att få sina rättigheter tillgodosedda.”