Samarbetspartners

Här hittar du en lista över de organsationer och partier vi samarbetar med.

Asien

Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia, FNBPI 
En indonesisk arbetarrörelse som genom utbildningar och workshops arbetar för att organisera och stärka kvinnor i politiskt arbete.

Partido Lakas ng Masa, PLM (”De arbetande massornas parti”)
Ett filippinskt arbetarparti som grundades 2009 av lågavlönade arbetare, kvinnor, fattiga i slumområden, lantarbetare, ungdomar och andra grupper som var underrepresenterade i nationalförsamlingen. Genom ihärdigt gräsrotsarbete har man lyckats få in representanter i lokalvalen och man arbetar fortsatt med att stärka ställningen för kvinnor, fattiga och marginaliserade grupper i landet.

Latinamerika

Partido Comunista Colombiano, PCC (Colombianska kommunistpartiet)
Ett parti med starka rötter i den colombianska folk- och arbetarrörelsen som arbetar för en fredlig och demokratisk lösning på det långvariga inbördeskriget i landet och tar avstånd från de väpnade grupperna.

Red Mesoamericana para la Democracia, REMADE (Centralamerikanskt demokratinätverk)
Ett centralamerikanskt nätverk med säte i El Salvador. Nätverkets syfte är att stärka samarbetet mellan regionens vänsterpartier och stödja deras arbete för deltagande demokrati. REMADE anordnar bland annat regionala konferenser för erfarenhetsutbyte och driver även en skola för politisk utbildning.

Mellanöstern

Democratic Front for the Liberation of Palestine, DFLP, Palestinian Democratic Union, FIDA och Palestininan People’s Party, PPP
DFLP, FIDA och PPP är tre palestinska vänsterpartier som vi samarbetar med i ett projekt som administreras av danska Enhedslisten. Projektet VIF stödjer syftar till att stärka samarbetet mellan de tre palestinska partierna, främst genom gemensamma initiativ mellan deras ungdomsorganisationer.

Kvinnoakademin i Diyarbakir
VIF:s partnerorganisation i Kurdistan är en del av den kurdiska kvinnorörelsen. De arbetar på gräsrotsnivå för att utbilda kvinnor i politiskt deltagande, organisationsarbete och kvinnors rättigheter. I arbetet ingår även att stödja och utbilda kvinnor som har fått politiska förtroendeuppdrag.