Om VIF

Vänsterns internationella forum (VIF) bildades 1995 för att i första hand kanalisera Vänsterpartiets samarbetsprojekt med närstående organisationer i ”Syd” samt i Central- och Östeuropa.

VIF arbetar i första hand med projekt som syftar till att

  • Öka respekten för mänskliga fri- och rättigheter
  • Bekämpa förtryck, utsugning och könsdiskriminering
  • Stimulera demokratiska processer hos samarbetsorganisationerna
  • Främja en ekologiskt hållbar utveckling (VIFs stadgar § 2)

VIF-projekten utvecklas i samarbete med partier som står vänsterpartiet nära politiskt eller med organisationer knutna till sådana partier. Sedan starten 1995 har VIF finansierat projekt i drygt ett tiotal länder. Samarbetsprojekten finansieras till största delen genom de SIDA-anslag som går till s.k. partianknutna organisationer, PAO, för att ”bistå utvecklingen av väl fungerande partiväsende u-länder och länder i Central- och Östeuropa i syfte att främja ett representativt demokratiskt styrelseskick i dessa länder” och informera i Sverige. SIDA-anslaget tilldelas PAO i förhållande till antalet riksdagsledamöter.