NGO – folkrörelse eller professionell lobbyverksamhet?

”Folkrörelser med samhällsförändring som drivkraft omvandlas eller utkonkurreras av ”icke-statliga organisationer”, så kallade NGO, välfinansierade av stat eller kapital i västvärlden. Det finns ett påtagligt samband mellan den nyliberala globaliseringen, framväxten av NGO-er i väst som biståndsgivare och den politiska förskjutningen av utvecklingsbiståndet.”

Detta var bakgrunden till det seminarium som arrangerade VIF och Vänsterpartiets riksdagsgrupp den 23 februari 2007. Seminariet hölls i Riksdagshuset i Stockholm och samlade ett 60-tal vänsterpartister från hela landet. Syftet med seminariet var att diskutera hur en biståndspolitik från vänster kan se ut för att fungera som redskap för folklig frigörelse från fattigdom och beroende. Medverkade gjorde bl a Carlos Escarrá, parlamentsledamot från Venezuela, Mikael Nyberg, frilandsjournalist och Hans Linde, riksdagsledamot, Vänsterpartiet.

VIF publikation ”NGO – Folkrörelse eller professionell lobbyverksamhet?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *