Nepal

Samarbetsorganisation: Federation of Nepalese Trade Unions (GEFONT)
Verksamhet: Demokratiutveckling, stärka kvinnors deltagande och makt i det fackliga och politiska livet, mänskliga rättigheter.
Projektet pågick: 2002-2008
nepal8march

Facklig aktivitet i det krigshärjade Nepal
Under tio år har Nepal varit inkastat i ett inbördeskrig mellan gerillan och en kung som försökt göra sig själv till diktator. Målet med VIFs projekt är att stödja kampen för demokrati och att stärka kvinnors roll i politiken. I Nepal stödjer VIF kvinnorna i fackföreningen GEFONT att organisera sig.

Fram till 1990 styrdes Nepal som en absolut monarki där all makt låg hos kungen. 1990 tvingades kungen gå med på en stor politisk reform efter folkliga protester. En parlamentarisk monarki infördes. Från 1990 fram till 2006 var oroligheterna många och kungen upplöste vid ett flertal tillfällen parlamentet och avsatte regeringen. Senast i en kupp den 1 februari 2005. Efter omfattande folkliga protester i april 2006 tvingades kungen återinrätta parlamentet och inleda fredsförhandlingar med den maoistiska gerillan. En samlingsregering bildades där alla större partier deltog. Landets framtid ska avgöras i ett val till en konstituerande församling.

Vänsterpartiet har sedan mitten av 90-talet haft kontakter med Communist Party of Nepal (UML) och den nepalesiska fackföreningsrörelsen. VIF har i samarbete med GEFONT (General Federation of Nepalese Trade Unions) stött utbildning av fackföreningsaktivister i ledarskap, fackliga rättigheter och kvinnors rättigheter. Under våren 2007 har VIF stött en landsomfattande kampanj som organiserats av GEFONT för införandet av en demokratisk republik i Nepal.

nepalsjalvforsvar

I samarbete med kvinnosektionen inom GEFONT har VIF introducerat feministiskt självförsvar med syfte att stärka de kvinnliga aktivisterna i organisationen. I ett första skede handlar projektet om att utbilda instruktörer som senare kan driva arbetet i vidare. Vid två tillfällen, under 2006 och 2007 har instruktörer i feministiskt självförsvar från Ung Vänster besökt Nepal för att hålla utbildningar.

Samarbetspartner
Communist Party of Nepal (Unified Marxist-Leninist) bildades 1991 genom en sammanslagning av två kommunistiska partier. Under 1990-talet har partiet blivit ett av de två stora partierna i nepalesisk politik och de deltog i bildandet av regeringar 1994 och 1997. CPN(UML) har avdelningar runt om i landet och i de senaste demokratiska lokalvalen vann partiet makten i en majoritet av landets kommuner.

gefontsymbol

General Federation of Nepalese Trade Unions (GEFONT) grundades 1989 genom en sammanslagning av flera fackliga organisationer och organisationen kan beskrivas som CPN(UML):s fackliga gren. Mycket av samarbetet mellan VIF och GEFONT har skett via Central Working Womens Department (CWWD).

Landsfakta:
Land: Nepal
Språk: Nepali
Befolkning: 27,1 miljoner
BNP/capita: 339 USD (2003)
Area: 147 181 km²

Mer information
GEFONT: www.gefont.org

Communist Party of Nepal (UML): www.cpnuml.org

Feministiskt självförsvar: www.ungvanster.se/slatillbaka

Intervju med instruktörerna som deltog på kursern 2007: http://ungvanster.blogspot.com/2007/09/ung-vnster-utbildar-sjlvfrsvarsinstrukt.html

Vill du veta mer, kontakta Kalle Larsson: kalle.larsson@riksdagen.se

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *