Lärarstöd

 

Här finner du som lärare lektionsuppslag, diskussionsfrågor och länkar till mer djuplodande fakta. Dessa är tänkta att kunna implementeras i den befintliga undervisningen samtidigt som de knyter an till den aktuella föreläsningen.