Lärarstöd för arbete med imperialism/kolonialism

Vad är kolonialism?

Vilka faktorer är det som ligger bakom kolonialismen?

Socialdarwinismen är inte grunden till rasism, men däremot ett sätt för individer att rättfärdiga ett rasistiskt tänkande. Finns liknande strukturer kvar? Hur ser den politiska diskussionen ut? Varför var folk så villiga att applicera Darwins teorier även på mänskligheten, och människors möjlighet till att tjäna pengar?

Be eleverna studera kartorna för kolonialismen och i/u-länder. Finns det någon koppling? Vilka faktorer tror du påverkar ländernas status mest?

Låt eleverna gå in på http://www.världskoll.se/jag-i-varlden och detaljstudera de länderna de har sett på i/u-landskartan.

Hur ser nationalismen ut idag? I Sverige? I andra länder? Vad kan det få för betydelse? Finns det positiva saker med nationalism? Finns det negativa saker? Hur skulle eleverna själva vilja att det var?

Finns det liknande exempel som Tintin i Kongo idag?

Vad tror eleverna var den största konsekvensen för de koloniserade länderna?

Vad tror eleverna var den största konsekvensen för de koloniserande länderna?

Vad har det fått för betydelse för hur världen ser ut idag? Vad kan det finnas för lösningar på problemen? Jämför gärna med sidan kring geografisk orättvisa.