Lärarstöd för arbete med jämlikhet/rättvisa

Om jämlikhet är en av de viktigaste faktorerna för fred och demokrati, vad är det för faktorer som motverkar detta? Varför är det fortfarande så ojämlikt i många länder?

Be eleverna förklara begreppet intersektionalitet och försök ge egna exempel på när det kan vara applicerbart.

Jämför inkomstskillnaderna i några olika länder: Karta/Statistik

Vad kan förklara dessa skillnader?

Vad finns det för koppling med att kvinnor ofta är de mest utsatta i länder med t.ex. hög fattigdom?

Hur förklara man att Sverige, trots att det ligger bland de bästa länderna i jämlikhet fortfarande har så stor skillnad mellan män och kvinnor?

Varför är det så att kvinnor i högre utsträckning t.ex. städar hemma?

Diskutera gärna stereotypa föreställningar av manligt/kvinnligt. Ett exempel på hur det kan ta sig i uttryck i media har Tomas Gunnarsson sammanställt på sin blogg. Låt gärna eleverna läsa inlägget och fundera över vilken typ av bilder de tar del av en vanlig dag på väg till skolan.

Hur skall man komma tillrätta med de många och stora skillnader som KI presenterar i sin rapport?

I Danderyd i Stockholm är förväntad medellivslängd 83,5 år medan det i Vårby gård endast är 79,5 år. Flera års skillnad. Lägger man dessutom till utbildningsnivå så växer det här gapet ännu mer. En högutbildad person i Danderyd förväntas leva 18 år längre än en lågutbildad i Vårby gård. Vad får det här för effekter på samhället? Hur skiljer sig dessa individers liv? Vad beror dessa skillnader på?

Hur skall man komma till rätta med att det är svårare för personer med vissa namn att få jobb än det är med andra?

  • Varför tror du att de här ojämlikheterna finns?
  • Varför finns de i Sverige?
  • Varför finns de i andra länder?
  • Hur skall man komma tillrätta med de här ojämlikheterna?
  • I Sverige?
  • I andra länder?