Lärarstöd för arbete med de mänskliga rättigheterna

 • Låt eleverna läsa igenom sidan om de mänskliga rättigheterna
 • Studera reportrar utan gränsers karta över pressfrihet. Pressfrihetskartan
 • Vilka länder ligger i toppen och vilka ligger i botten? Gör samma sak med korruptionsindex och HDI. Lägg gärna till rapporterna över de Mänskliga rättigheterna
 • Vilka effekter har låg pressfrihet och hög korruption på demokratisk utveckling och de mänskliga rättigheterna? Finns det tydliga statistiska kopplingar? Hur hänger det ihop?
 • Vilka kränkningar av de mänskliga rättigheterna kan du finna i T.ex. Brasilien, Sydafrika, Saudiarabien, Pakistan och Indien? Vad kan det finnas för orsaker bakom problemen?
 • Många länder inskränker press- och yttrandefriheten. Nämn 5 länder där denna frihet är särskilt begränsad. Varför tror du de begränsningarna finns? Hur tror du att det påverkar människors möjligheter till demokrati? Hur tror du att det påverkas deras vardag?
 • Studera MR-rapporter för USA och Australien. Där betonas vikten av att motverka terrorism genom bland annat övervakning och kontroll av enskilda personer. Hur går det ihop med de mänskliga rättigheterna? Är det försvarbart? Varför, varför inte?
 • Hur skall man arbeta långsiktigt för att stärka de mänskliga rättigheterna? Vilka är de bästa sätten?

Djupare frågor:

 • Föreställ dig att din pappa nyss arresterats utan rättslig grund för att han publicerat en artikel som regeringen inte gillar, om t.ex. mord på fackligt engagerade personer som tagit strid mot stora företag för att belysa de orättvisor som förekommit. Du kontaktar en bra advokat och en journalist – vad händer sedan?
 • Du är i ett land där du ser att turister är inblandade i sexturism. Unga flickor och pojkar utsätts för övergrepp. Vad kan du göra? Vilka kan du kontakta för att stoppa kränkningarna av barnen? Hur skall man lösa situationen?
 • Du tittar på en tröja som du köpt i en butik i Sverige och märker att den är tillverkad i Kamodja. Du hör senare att i den fabriken så har de kvinnor som arbetar där inte ens minimilönerna som fastställts för textilindustrin. Du har också läst att arbetarna har demonstrerat mot de låga lönerna men blivit beskjutna av polis. Om du och dina vänner ville öka medvetenheten i Sverige om de här frågorna, hur gör ni då?