Kurdistan

Samarbetsorganisation: Demokratiska samhällspartiet, DTP
I Sverige: Vänsterpartiet Järfälla
Verksamhet: Demokratiutveckling, jämställdhet och hållbar miljöutveckling enligt Agenda 21. Erfarenhetsutbyte mellan kommunalpolitiker i Vänsterpartiet och DTP.
Projektet pågick: 2003-2008

Deltagande kommunalpolitik i Diyarbakir
Samtidigt som den turkiska staten trappar upp sitt förtryck mot den kurdiska befolkningen växer en livaktig demokratiprocess fram underifrån i de kurdiska områdena. Många nyvalda kvinnor sitter på Demokratiska samhällspartiets, DTPs, mandat. Målet med VIFs projekt är att genomföra utbildnings- och utbytesprogram för att stärka kvinnorna i kommunalpolitiken och främja den kommunala demokratin.

Under de tre år som projektet pågått har kommunalpolitiker från Järfälla och Stockholms Stad och från kommuner i Diyarbakirregionen besökt varandra för att utbyta erfarenheter kring sitt arbete. Fokus har legat på demokratiutveckling, jämställdhet och hållbar miljöutveckling på kommunal nivå enligt Agenda 21.

Flera hundra kvinnor och män har deltagit på olika kurser och seminarier i Diyarbakir om bl.a. feminism, mötesteknik, kommunalt styre och deltagande demokrati. 2005 genomfördes en kvinnokonferens där ämnen som feministisk ideologi, juridiska förändringar i ett mer jämställt samhälle, och den svenska modellen för kommunalt självstyre togs upp. Under 2007 har arbetet för jämställdhet fortsatt med fokus på ’gender budgeting’, d.v.s. att genusperspektivet ska genomsyra budgetarbetet på alla nivåer.

I april 2007 genomfördes en regional konferens i Diyarbakir inom ramen för VIFs projekt om deltagande demokrati. Artiklar och reportage från konferensen finns på projektets hemsida.

I Turkiet råder ett omfattande förtryck av etniska minoriteter och av politiska dissidenter, sådana som tycker annorlunda än turkiska regeringen. Yttrande- och organisationsfriheten i Turkiet är fortfarande begränsad och militären övervakar det politiska livet. Under de senaste åren har vissa framgångar skett när det gäller kurdernas kulturella rättigheter, t ex är det numer tillåtet att använda kurdiska i vardagssammanhang. Samtidigt har förtrycket hårdnat i form av trakasserier och statlig repression. Under 2006 skärptes situationen i de kurdiska områdena. 56 kurdiska borgmästare står oskyldigt anklagade för samröre med terrorism och riskerar var och en 15 års fängelse. Det hårda politiskt förtrycket gör det svårt för förtroendevalda att utan omvärldens stöd och samarbete genomföra demokrati- och utvecklings projekt. Genom att stödja DTPs arbete för ett jämställt och demokratiskt styre vill VIF bidra till en demokratisering av det politiska livet i Turkiet.

dtpsymbol

Demokratiska samhällspartiet
Demokratiska samhällspartiet (Demokratik Toplum Partisi, DTP) grundades då dess föregångare, DEHAP förbjöds. I Turkiet har det alltid varit svårt för prokurdiska partier att vara politiskt verksamma och partierna förbjuds regelbundet. Den konstitutionella domstolen hade tidigare förbjudit DEHAPs föregångare HEP, DEP och HADEP. DTP är den ledande prokurdiska politiska kraften i Turkiet och partiet har ett starkt stöd runt om i de kurdiska delarna.

För närvarande har DTP majoritet i 56 kommuner i Turkiet. Tack vare kvinnornas kamp inom partiet tillämpar man 35% kvotering för kvinnor. Som ett resultat av detta invaldes vid kommunalvalet 2004 sammanlagt nio kvinnliga borgmästare och 118 kvinnliga fullmäktigeledamöter från partiet. Inom ramen för projektet samarbetar VIF med fem DTP-styrda kommuner: Diyarbakir, Yenisehir, Baglar, Kayapinar och Sur.

Mer information
Vill du veta mer, kontakta Naile Aras: nailearas@hotmail.com

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *