Kontakt

Besöksadress:
Kungsgatan 84, Stockholm

Postadress:
Box 126 60
112 93 Stockholm

Tel: 0046 (0) 8-654 08 20
Fax: 0046 (0) 8-653 23 85
E-post: info@vansternsinternationellaforum.se

Anställda

Hanna, Dahlström, politisk sekreterare
E-post: hanna.dahlstrom@vansterpartiet.se
Tel: 0046 (0) 8 617 51 15

Joel Nilsson, politisk sekreterare (föräldraledig till maj 2018)
E-post: joel.nilsson@vansterpartiet.se
Tel: 0046 (0) 8 617 51 12

Per-Arne Ströberg, ekonomisekreterare
E-post: per.arne.stroberg@vansterpartiet.se
Tel: 0046 (0) 8 617 51 13

 

Frågor som rör korruption och oegentligheter hänvisas till Sidas utredningsgrupp.