Guatemala

Samarbetsorganisation: Unidad Revolucionario Nacional Guatemalteca, URNG (Revolutionära enhetspartiet)
I Sverige: Vänsterpartiet Tyresö
Verksamhet: demokratiutveckling, stärka kvinnors deltagande och makt.
Projektet pågick: 2001-2008

Från Tyresö till mayakvinnor i Huehuetenango
Vänsterpartiets lokalförening i Tyresö påbörjade 2001 ett projekt tillsammans med URNG i departementet Huehuetenango i Guatemala med stöd av VIF. Målet var att stärka mayakvinnor i deras politiska dagliga arbete och i deras kommunalpolitiska uppdrag. Seminarier har hållits om bland annat deltagande demokrati, mötesteknik och uppföljning av fredsprocessen.

guatemala

Kvinnoföreningar där kvinnor aktivt kan hjälpa varandra har startats. URNG har bildat ett nätverk på provinsnivå där de olika kvinnoföreningarna kan ingå. Flera kvinnoföreningar ingår idag i en riksorganisationen Gracias a Diós (Tack vare gud). Genom riksorganisationen har mayakvinnorna för första gången möjlighet att delta i kommunsamråd där de kan yttra sig över den kommunala planeringen, såsom byggnation av skolor, vägar, bostäder, lokal sjukvård mm. Aktiviteterna har lett till att fler kvinnor har engagerat sig och blivit medlemmar i kvinnoföreningarna. När URNG och Vänsterpartiet Tyresö startade projektet 2001 hade URNG endast 5% kvinnorepresentation och ökade till 33,5%. 2007, då kvotering infördes.

Valet 2003 innebar en stor framgång för URNG i Huehuetenango (och därmed många valda till kommunen) som fick fyra borgmästarposter och ett stort antal fullmäktigeledamöter. För övrigt var Huehuetenango det departement där URNG ökade mest. För kommunvalda har flera kommunalpolitiska kurser genomförts.

I Guatemala lever fortfarande spåren efter 36 års inbördeskrig kvar. Trots fredsavtalet 1996 och två ”demokratiska” val är landet långt ifrån demokratiskt. Mayaindianerna utgör en överväldigande majoritet av befolkningen (80%), men är kraftigt åsidosatt i samhället till följd av fattigdom och strukturell diskriminering. Särskilt svår är situationen för kvinnor ur ursprungsbefolkningen som utsätts för ett dubbelt förtryck både i form av etnisk diskriminering såväl som diskriminering av kvinnor.

Fattigdomen, dåliga förbindelser mellan byar och en krånglig byråkrati som direkt motverkar politisk organisering gör det politiska arbetet svårt. Det kostar cirka 5 000 kronor att bilda en förening den byråkratiska processen är invecklad och tar lång tid. Trots detta har URNG med hjälp av VIF-pengar och insamlade pengar lyckats bilda 10 kvinnoföreningar och 3 nya är på gång.

Inför valet i november 2007 ändrades vallagen så att alla partier som ställer upp i valet måste ha minst 15 000 inskrivna medlemmar. URNG lyckades komma upp i det medlemsantalet. När mayakvinnorna började registrera sig för att få rösträtt, så ändrades lagen så att man måste ha med sin barnmorska för att få registrera sig. Staten hittar kreativt på nya regler så att ursprungsbefolkningen inte ska få rösta eller delta i det politiska livet. För att Guatemala ska bli en verklig demokrati krävs att denna diskriminering bryts och att majoriteten, mayafolket, får möjlighet att delta i det politiska livet på samma villkor som minoriteten, spanskättlingarna. I valen 2009 gick partiet tillbaka. 

urngsymbol

 Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG
URNG bildades 1982 som en koalition av fyra gerillarörelser: FAR, EGP, OPRA och PGT-NDN. 1996 slöt URNG ett fredsavtal med regeringen, och gradvis ombildades rörelsen till ett politiskt parti i samband med att koalitionens fyra beståndsdelar upplöstes och dess medlemmar gick med i det nya enhetspartiet.

URNG skiljer sig från flertalet andra partier i landet på så sätt att partiet kan uppvisa en historisk kontinuitet och en ideologisk orientering i den nationella politiken. Partiet har en representant i det nationella parlamentet.

Landsfakta:
Land: Guatemala
Språk: spanska, mayaspråk
Befolkning: 13 miljoner (2010, uppskattat)
BNP/capita: 5 100 USD (2009, uppskattat)
Area: 108 890 km²

Mer information

En utvärdering av projektet 2008: Vad hände med Tyresövänsterns Guatemalaprojekt? 

Vill du veta mer, kontakta Inger Gemicioglu: inger.gemicioglu@tyreso.se

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *