F.d. Jugoslavien

Samarbetsorganisation: Bosnien-Hercegovinas arbetarkommunistiska parti, RKP-BiH
Verksamhet: Organisationsuppbyggnad, utåtriktat arbete och informationsspridning, regionalt nätverksbyggande
Projektet pågick: 2007-2008

Stöd till byggandet av en multietnisk vänster
Målet med VIFs projekt är att stärka den progressiva och multietniska vänsterns position i det politiska livet i f.d. Jugoslavien, i synnerhet i Bosnien-Hercegovina. Därmed vill VIF bidra till ett mer livskraftigt, progressivt och demokratiskt partiväsende.

Sedan splittringen av Jugoslavien i början av 1990-talet har den politiska scenen i regionen dominerats av nationalistiska krafter och etniska motsättningar. Försök att bygga multietniska politiska rörelser har hittills misslyckats. Det finns en stark folklig opposition mot den nyliberala politiken i länderna i f.d. Jugoslavien, men de existerande vänsterkrafterna är alltför svaga för att mobilisera de strömningarna. Istället tenderar missnöjet med den ekonomiska politiken att kanaliseras via nationalistiska, och i vissa fall rent fascistiska, krafter. VIF ser det därför som mycket viktigt att stärka vänsterkrafterna i deras regionala sammanhållning och uppbyggnad av eget utåtriktade politiska arbete.

Verksamhet i f.d. Jugoslavien består av två delprojekt. Det första delprojektet sker i samarbete med Bosnien-Hercegovinas arbetarkommunistiska parti, RKP-BiH och Rörelsen för social rättvisa (Pokreta za socijalnu pravdu) och innebär bland annat stöd till utåtriktat arbete och informationsspridning.

Det är andra delprojektet stödjer skapandet av ett regionalt vänstersamarbete kring tidskriften Novi plamen (’Nya Flamman’). I projektet deltar RKP-BiH från Bosnien-Hercegovina, Socialistiska arbetarpartiet (SRP) från Kroatien och Jugoslaviska kommunisternas förbund i Serbien (SKJuS).

Inom ramen för VIFs projekt om Deltagande Demokrati arrangerades en konferens i Zagreb i november 2007 tillsammans med VIFs samarbetspartners. Temat för konferensen var deltagande demokrati och arbetarstyre. VIF har även finansierat publiceringen av boken ”Perspektive participativne demokratije” om industriell demokrati av RKP-BiHs partiledare Goran Marković.

yugoslavien rkpbihsymbol

Samarbetspartner
Bosnien-Hercegovinas arbetarkommunistiska parti, RKP-BiH har sitt centrum i Bijelina, Republika Srpska. RKP-BiH har som mål att göra facklig politik till sin profilfråga och partiet är aktivt i att bygga nätverk med oberoende fackföreningsrörelser.

Socialistiska arbetarpartiet (SRP) bildades 1997, som en utbrytning ur det socialdemokratiska partiet i Kroatien.

Jugoslaviska kommunisternas förbund i Serbien(SKJuS) har sitt starkaste fäste i Subotice, i Vojvodina, där man är representerade i kommunfullmäktige.

Mer information
Goran Markovic tal ”Den deltagande demokratins möjligheter i kapitalistiska periferin – exemplet Bosnien-Hercegovina”

Vill du veta mer, kontakta Ruzica Stanojeciv: ruzica.stanojevic@vansterpartiet.se

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *