Boksläpp och seminarium på Inspiration Världen

feminismdemokrati

Runt om i världen kämpar kvinnor både för sin egen frigörelse, och för rättvisa och demokrati. Apartheids fall i Sydafrika innebar inte bara att majoritetsbefolkningen fick rösträtt, utan också att andelen kvinnor i parlamentet tiofaldigades. I Latinamerika har kvinnor gått i spetsen för nya grundlagar, för att skapa flernationella och jämställda stater. I Asien kämpar kvinnor för att hitta öppningar i samhällen dominerade av islam. Men överallt begränsas kvinnor av mäns våld.

Den 11 september 2010, i samband med lanseringen av boken ”Feminism för demokrati” anordnade VIF ett seminarium på ABF-huset i Stockholm. VIF samlade tre svenska feminister – Tiina Rosenberg, professor, Rebecca Selberg, MANA och Ahmine Kakabaveh, Vänsterpartiet – för att samtala om boken.

I ”Feminism för demokrati” berättar ledande kvinnoaktivister från 16 länder om kamp mot kolonialism och ockupation, om socialistisk feminism och genusteori i tredje världen. Boken ger en inblick i den ”tredje värld” där de allra flesta kvinnor lever och kämpar. Den skildrar de svåra villkoren men också framgångarna och utvecklingen av teori och praktik.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *