Armenien

Samarbetsorganisation: Armeniens Folkparti, HZhK
I Sverige: Vänsterpartiet Örebro
Verksamhet: Demokratiutveckling, stärka kvinnors deltagande och makt, öka antalet valda kvinnliga ledamöter
Projektet pågick: 2003-2008

Kvinnor som ledare i Armenien
”Förr kom de från Moskva och talade om för oss vad vi gjorde för fel, sen kom de från Jerevan och talade om för oss att vi gjorde fel – nu kommer ni från Sverige och talar om för oss att vi kan göra något själva.” (Sagt av en deltagare i VIF:s projekt i Armenien.)

armenien val

Målet med projektet i Armenien är att öka kvinnors politiska deltagande inom Armeniens Folkparti (HZhK). Målet är också att öka andelen kvinnor i de parlamentariska församlingarna. För att förbättra kvinnors situation måste kvinnor ha makt över den politiska dagordningen.

Armeniens Folkparti är unika i Armenien med sin syn på kvinnors deltagande. Partiet vill uttryckligen öka kvinnors maktställning inom partiet och inom samhället. På så sätt kan kvinnor vara med och förändra kvinnans svåra situation med hög arbetslöshet, fattigdom, ökad prostitution och trafficking.

Det finns endast ett fåtal kvinnor valda till de lokala och det nationella parlamentet. Enligt lagen ska minst 5 % av alla valbara namn på listor bestå av kvinnor. Så är det inte. Endast 7 kvinnor blev invalda i det nationella parlamentet i valet 2003. De kvinnor som tagit plats i det nationella parlamentet har gjort det av egen kraft, som oberoende kandidater, utanför partiorganisationerna.

Den ekonomiska situationen i Armenien har blivit allt värre under senare år. Sedan 1994 har huvuddelen av ekonomin satsats på att bygga upp en egen armé och striderna om Nagorno-Karabachregionen med Azerbadjan. Regeringen har också genomfört en nyliberal politik som innebär privatiseringar och massavskedanden av kvinnor. Kvinnor avskedas så att män ska få jobb istället. Arbetslösheten i Armenien ligger runt 20 procent och av den arbetslösa befolkningen är 81.6 procent kvinnor. Detta trots att kvinnor är mer välutbildade än män (ett resultat av politiken under Sovjettiden).

Under 2006 har kvinnopolitiska konferenser hållits runt om i landet, från Alaverdi i norr, till Aragatsotn i söder. På dessa konferenser har bland annat diskuterats prostitution och trafficking, arbetslöshet och sociala problem, kvinnors rättigheter och våld mot kvinnor. I maj hölls också ett seminarium i Alaverdi om ekologi och hälsa utifrån ett kvinnoperspektiv.

De kvinnopolitiska konferenserna har gett underlag för ett kvinnopolitiskt handlingsprogram. Under 2007 och 2008 är målet att komplettera handlingsplanen med konkreta strategier. Ett nätverk till stöd för kvinnor som kandiderar i parlamentsval ska formas och en organisation för studiecirklar kring kvinnopolitik behöver tas fram.

I samarbete med VIF har Armeniens Folkparti öppnat ett kvinnocenter i Tumanyan. Centrat fungerar som bas för en aktiv organisation med många kvinnliga medlemmar från städer och byar. Konferenserna och kvinnocentret har fått mycket medial uppmärksamhet, i både tidningar och i tv, såväl lokal, nationell, som europeisk, ett inslag om samarbetet gjordes på Euronews. Konferenserna är dokumenterade på videokassett.

hzhksymbol

Armeniens Folkparti
(Հայաստանի Ժողովրդական Կուսակ ություն, Hayastani Zhoghovrdakan Kusaktsutyun, HZhK) Armeniens Folkparti är ett vänsterparti som arbetar för en stark välfärdsstat med stort inslag av offentlig sektor och en rättvis fördelning av samhällets resurser. Partiet kämpar mot privatiseringar av infrastruktur och vill återreglera tillgångar som energi, vatten, jord och sjukvård. Armeniens Folkparti bildades 1998 och har ca 30 000 medlemmar och sympatisörer. De lokala partiorganisationerna leds i flera fall av kvinnor.

Landsfakta:
Land: Armenien
Språk: Armeniska
Befolkning: 3,1 miljoner (2004)
BNP/capita: 1 888 USD (2004)
Area: 29 800 km²

Mer information
Vill du veta mer, kontakta Murad Artin: murad.artin@orebro.se

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *