Vänsterns internationella forum

Vänsterns internationella forum, VIF, är Vänsterpartiets organ för internationellt solidaritetsarbete. Verksamheten är i första hand inriktad på projekt som syftar till att öka respekten för mänskliga fri- och rättigheter, bekämpa förtryck, utsugning och könsdiskriminering, stimulera demokratiska processer hos samarbetsorganisationerna och främja en ekologisk hållbar utveckling.
Läs mer!